About Workplace

ఈ సహాయ కంటెంట్ మీ భాషలో అందుబాటులో లేదు. దయచేసి మా మద్దతు ఉన్న భాషల్లో ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి:

Workplace is a tool that connects everyone in your company, even if they're working remotely. Use familiar features such as Groups, Chat, Rooms and live video broadcasting to get people talking and working together.

Workplaceతో మీరు మీ వ్యక్తిగత Facebook ఖాతాకు భిన్నంగా ఉండే Workplace ఖాతాను సృష్టించవచ్చు. Workplace ఖాతాను ఉపయోగించి మీరు సహోద్యోగులతో పరస్పర చర్య చేయడానికి Facebook సాధనాలను ఉపయోగించవచ్చు. మీరు మీ Workplace ఖాతాను ఉపయోగించి భాగస్వామ్యం చేసే అంశాలు మీ సంస్థలోని ఇతర వ్యక్తులకు మాత్రమే కనిపిస్తాయి.
Workplace ఖాతాను సెటప్ చేయడానికి , మీ సంస్థ తప్పనిసరిగా Workplaceని ఉపయోగిస్తుండాలి.
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?
Workplace data
Workplace is developed with security as a top priority. It directly benefits from all of Facebook’s investment in security, technology and infrastructure, while remaining a separate platform.
Visit the Customer Resource Center to find out more about Workplace data security and governance.
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?
What is GDPR?
The General Data Protection Regulation (GDPR) is a new framework that will harmonize data protection rules across the European Union (EU). It goes into effect on May 25, 2018 and will govern how the Facebook Family of Companies is regulated. You can find out more about Facebook’s approach to GDPR here.
Many of the principles build upon the current data protection rules in place within the EU. But GDPR also places some new requirements on companies. GDPR will apply to any Workplace customer with users residing in the EU, even if the organization’s location is outside of the EU.
Workplace and GDPR Compliance
GDPR expands current data protection laws and also adds some new requirements. Most of GDPR’s requirements fall on data controllers. This is the organization or party that decides the "purposes" and "means" of any processing of personal data. Workplace customers act as data controllers and appoint Facebook as a data processor under the Workplace agreement.
Facebook and Workplace comply with all data protection laws that apply to us. Where applicable, we’ll adapt our existing practices to align with GDPR. We’re also dedicated to helping our Workplace customers meet their obligations.
Safeguards and Contractual Commitments
We understand that GDPR requires Workplace customers to engage data processors with appropriate safeguards to ensure an appropriate level of protection for personal data.
We’ve been working with our product, design and engineering teams to make sure our products will comply with the GDPR rules. This includes making sure our contractual commitments allow customers to demonstrate their compliance. We’ll be updating our agreements to provide the undertakings required from data processors under GDPR.
Data Security
GDPR requires Workplace customers to engage data processors who can provide an appropriate level of security to meet the requirements set out in the new regulations. The safety of the personal data we process for our customers is of the utmost importance to us. We undergo regular security audits and Workplace is ISO 27001 certified.
We also invest in systems to make sure we can identify threats to data security when we process data for Workplace customers. In the unlikely event of a relevant incident, we’ll notify and assist customers.
Useful Links:
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?
Workplace ఖాతా, మీ సహోద్యోగులతో అనుసంధానమవ్వడానికి మరియు కలిసి పని చేయడానికి, మీ బృందం లేదా ప్రాజెక్ట్‌లకు సంబంధించిన సమూహాల్లో చేరడానికి మరియు సంస్థ వార్తలు మరియు నవీకరణలను పొందడానికి ఉద్దేశించిన ప్రదేశం. మీ వ్యక్తిగత ఖాతా మీ స్నేహితులు మరియు కుటుంబంతో అనుసంధానమై, మీ జీవితంలోని అతి ముఖ్యమైన క్షణాలను భాగస్వామ్యం చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
మీ Workplace ఖాతా మీ సంస్థలోని వ్యక్తులకు మాత్రమే కనబడుతుంది మరియు ఇది మీ వ్యక్తిగత ఖాతాకి విభిన్నమైనది. మీరు మీ Workplace ఖాతాకు భాగస్వామ్యం చేసినవి కేవలం మీ సంస్థలోని వ్యక్తులు మాత్రమే చూడగలరు మరియు మీ వ్యక్తిగత ఖాతాలో మీరు భాగస్వామ్యం చేసిన వివరాలను మీ గోప్యతా సెట్టింగ్‌లను అనుసరించి కొద్ది మంది మాత్రమే చూడగలరు.
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?
When you install an app from the App Store, you may see some information that Apple now asks all app developers to provide about how the app handles data. Apple offers a small range of specific options to choose from when describing an app’s data use and collection practices, and these options are not specific to you or the settings and controls you may have used in each of our apps.
Workplace’s Privacy Policy is the most comprehensive source to understand how your information is collected, used and shared, so we recommend reviewing the policy for details and examples.
Below are a few examples of how the data types are used:
  • Contact Information. The information you provide when you sign up for an account allows us to communicate with you and your system administrator regarding use of the service and allows you to connect, communicate and share content with your coworkers.
  • Coarse Location. We use IP-derived location in order to provide and improve the operation of Workplace, such as by running performance analytics, and for safety and security.
  • User Content. Camera or voice-enabled features are used during Workplace Chat calls, meetings and live broadcasts.
  • Search History. When searching Workplace (for example, for people, posts or groups) we keep a record to personalize your experience using Workplace. You can access and delete those searches from within your search history.
  • Identifiers. Account and device identifiers collected can be used to personalize your and your organisation’s experiences as part of providing the service.
  • Usage Data & Diagnostics. Information about the features you use and the duration of your activities when you use Workplace may be used to improve the service for you and others.
Visit the Customer Resource Center to find out more about security and privacy on Workplace, or learn how to download a copy of your Workplace data if your Workplace admin has enabled this feature.
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?
Facebook, Inc. సంస్థ EU-U.Sలో భాగస్వామి. గోప్యతా రక్షణ మరియు స్విస్-U.S. మా గోప్యతా రక్షణ నోటీసులో మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాణిజ్య విభాగం నుండి మేము పొందిన ధృవీకరణ పత్రం లో వివరించినట్లుగా Workplace ప్రీమియం కోసం గోప్యతా రక్షణ. EU-U.Sలో మా భాగస్వామ్యం ప్రకారంగా. గోప్యతా రక్షణ మరియు స్విస్-U.S. గోప్యతా రక్షణ TRUSTeతో మా ధృవీకరణ ప్రకారం వర్తించే వ్యక్తిగత డేటాకు సంబంధించిన వివాదాలను మేము పరిష్కరిస్తాము. మీకు గోప్యతా రక్షణ నియమనిబంధనలతో మా సమ్మతి గురించి ఏవైనా అదనపు ప్రశ్నలు ఉంటే, మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?
Workplace customers act as data controllers and appoint Facebook as a data processor under the Workplace Enterprise Agreement.
As the data controller, you make the decisions about what can be done with your data, including whether to modify, delete or export it. The data that your employees create on Workplace belongs to your organization and can't be accessed publicly.
The Workplace Online Terms provide customers with various contractual protections when it comes to the handling of customer data, including, in particular, those set out in the Data Processing Addendum and the Data Security Addendum of the Workplace Online Terms. For our EU clients, Workplace provides an additional addendum with standard contractual clauses (SCCs) to assist them, as data controllers, in ensuring compliance with their obligations under General Data Protection Regulation (GDPR).
Data storage
To protect your data and provide unprecedented performance and availability within our platform, data on Workplace is stored globally across Facebook's data centres located in the US and the EU.
Workplace is designed to stay up and running, no matter what, thanks to our globally distributed infrastructure:
  • Physical security safeguards for our data centres and offices
  • Mitigate against denial of service attacks or local disasters
  • Advanced threat intelligence and automated detection using machine learning
  • 24/7/365 monitoring by dedicated teams
Data separation
Workplace and Facebook are separate platforms with different accounts and profiles. Posts made on one aren't visible on the other. Workplace benefits from Facebook's company-wide investments in security, infrastructure and technical innovation.
No advertising on Workplace
We process your data to ensure that you have the best possible experience with Workplace. We don't use it to show ads, and we take strong measures to prevent any misuse of data by internal or external parties.
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?