నేను నా ఈవెంట్‌కు సహోద్యోగులను ఎలా ఆహ్వానించాలి?

మీరు ఈవెంట్‌కు హోస్ట్ అయితే, సహోద్యోగులను ఈవెంట్‌కు ఆహ్వానించగలరు. మీరు ఈవెంట్‌ను సృష్టించినప్పుడు , స్వయంచాలకంగా హోస్ట్‌గా జాబితా చేయబడతారు.
వ్యక్తులను ఈవెంట్‌కు ఆహ్వానించేందుకు:
  1. ఈవెంట్ నుండి, ఎగువ కుడివైపున ఉన్న ఆహ్వానించుని క్లిక్ చేయండి
  2. ఆహ్వానించాల్సిన సహోద్యోగుల కోసం శోధించండి మరియు ఎంచుకోండి, ఆపై ఆహ్వానాలు పంపు ఎంపికను క్లిక్ చేయండి
ఈ సమాచారం సహాయకరంగా ఉందా?